31.1.13

Büyük Hayaller

Sarkis Srents'in 1912-1913 yıllarında Ermeniceden Türkçeye çevirip Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı hikâyeler hakkında çeşitli övgü yazıları yayımlanmış. Bunlardan biri Harutyun Şahrigyan'a ait. Yazının sonunda şöyle diyor Şahrigyan:

"Şüphe etmem ki milliyet niteliği hakkında milletlerin hüviyetleri ve onların yaşama hakları, toplumsal ve siyasi organlarının düzenleme ve oluşturulması, gaye ve maksatları, insanlık ve medeniyet hakkında neyi nasıl düşündüğümüzü gösteren edebiyatımız Türk diline aktarıldıkça şimdi önceden kestiremeyeceğimiz ve beklenmedik sonuçlar, etkiler meydana getirecek ve bu sonuçlarla etkiler amaca hizmet edeceklerdir.

İşte yalnız o vakit "Beni anlayan benim olur" ve yine "Beni seven beni anlar" gerçeklikleri aramızda cereyan eden ilişkiden yana meyveler verir ve bize de yaşama hakkı teslim edilir. Sonra da bir hürmet hissi meydana gelir. Nihayet karşılıklı özveriyle bir olgunluğa erişilir, genel bir gayeye doğru el ele dostluğa ulaşılır. Ortak vatanın refahı uğrunda beraber çalışırız.